>--(°-°)--<

2010-03-28

° fasáda oproti

iba tak... že je pekne vonku :)° záclonka2010-01-06

° ide hmla