>--(°-°)--<

2009-12-12

° grammar FAIL

objednávateľ veľkoplošnej reklamy zjavne nepovažoval jazykovú korektúru pred realizáciou za potrebnú; ved predsa je tam iba zopár slov, tak načo... :)