>--(°-°)--<

2009-04-05

° veget na streche


výhľad z okna počas krátkej prestávky v rysovaní diplomového projektu. tiež by sa mi už zišiel podobný veget. ešte posledný hlboký nádych... a zavrieť okno, a naspäť k robote. au.