>--(°-°)--<

2007-04-25

° exkurzia - sakrálny priestor

nadpis tohto "fotočlánku" je zároveň názvom predmetu, ktorý sme vo 4. ročníku mali ako jeden z voliteľných. exkurzií bolo plánovaných viac, ale nakoniec sa uskutočnila iba táto jedna, aj to iba po troch vybraných kostoloch v centre bratislavy. s takým vyčerpávajúcim výkladom - v dobrom slova zmysle - aký nám poskytol náš prednášajúci ing.arch. botek, by sme toho ani viac nestihli; zato o tých, ktoré sme navštívili, sme sa dozvedeli hodne.
fotila som ako sa dalo, no chcela som predovšetkým počúvať výklad a najmä fotiť architektúru a nie okolostojacich spolužiakov, takže som sa zamerala skôr na jednotlivé detaily čo ma zaujali. na odfotenie celkových pohľadov na interiér by bol potrebný prázdnejší kostol, a aj lepšie vybavenie (konkrétne statív), vzhľadom na to že vnútri býva zvyčajne šero.


prehliadku sme začali v kostole františkánov; tento organ sa nachádza na chóre nad vstupom.


pohľad hore na klenbu v hlavnej lodi; fotka je nevydarená, viem, no nechcelo sa mi s ňou príliš dlho hrať; tak aspoň ako dokumentačná. páčili sa mi zelenkavé svorníky s motívom dubových listov; detailný záber mi nevyšiel, pri dlhšom ohnisku to už chcelo statív :(


toto je ľavá bočná loď oddelená múrom od hlavnej, v ktorej sa konajú bohoslužby. myslím že nie je bežne dostupná pre návštevníkov, momentálne je reštaurovaná. na rozdiel od hlavnej lode s barokovým interiérom, v tejto bočnej ukážkovo vidno gotické tvaroslovné prvky - krížovú klenbu so svorníkmi, okná s lomenými oblúkmi a okennú výplň s kružbami v tvare troj- a štvorlístka.


detail lomeného oblúka na pravej strane lode; stena oddeľuje bočnú loď od hlavnej.


detail rebier krížovej klenby ukončených konzolkou zdobenou tzv. krabmi (tie malé "guličky" v ľavom dolnom rohu:)


ešte jeden detailný pohľad na konzolku, spolu so sochárskou výzdobou piliera


detail okna...


... spredu...


... a zboku.


v tejto bočnej lodi sa nachádzal aj vstup do krypty, ktoré sme si samozrejme pozreli.
na fotke vidno výklenky v stene chodby, ktoré slúžili na zamurovávanie mŕtvych. fotila som tu bez blesku, čo somdodatočne oľutovala; blesk síce väčšinou pokazí atmosféru najmä z takýchto miest, no na druhej strane aspoň by bola fotka ostrá, čo sa o týchto nedá povedať :(


tu je priamy vstup do krypty... kvalitu nekomentujem, aspoň dokumentačná hodnota :)


a samotná krypta kruhového pôdorysu; spodok som nefotila, ľudí sa tam v malom priestore hemžilo až-až.


pri východe cez bočný vstup (vedúci do sakristie, nie pre verejnosť) ma zaujalo toto kľačadlo; svetlo vnikajúce dnu cez okno dodávalo miestu zvláštnu atmosféru, ktorú sa mi myslím aj celkom podarilo zachytiť. akurát s ostrosťou nie som spokojná, ale napriek tomu táto fotka patrí medzi moje obľúbené.


táto podobná je o niečo technicky lepšia, ale kompozične sa mi viac páči predchádzajúca. chcelo by to spojiť kompozíciu prvej a kvalitu druhej (alebo lepšiu, samozrejme), no na viac skúšania nebolo času, musela som nasledovať skupinu.

ďalší kostol, ktorý sme navštívili bol jezuitský, len o niekoľko metrov ďalej smerom na hlavné námestie. tam však bolo tesne po bohoslužbe a vnútri ešte zostali sedieť ľudia, takže výklad prebiehal v tichosti, presúvali sme sa iba po krajoch a čo najrýchlejšie; z tohto dôvodu som vnútri ani nefotila.

posledným v poradí bol kostol kapucínov na župnom námestí; v kostole tiež bolo zopár ľudí, takže sme sa zamerali viacmenej na interiér priľahlého kláštora. na to, v akom rušnom okolí sa kláštor s kostolom nachádza, je vnútri až neuveriteľný kľud, dokonca aj na nádvorí obkolesenom krídlami kláštornej budovy.


pohľad na vstup do tzv. ambitu - krytej chodby okolo nádvoria


ambit s krížovou klenbou; vľavo vidno časť nádvoria, vpravo spovednice


lampy a štuková výzdoba v interiéri


a pohľad na zvon so zaujímavým tieňom :)